Hissföretag - Hisservice & Mondernisering & reparation av hiss | Elevate Stockholm AB

hissföretag och hisservice och reparation av hissar i Stockholm som utför service av hissar,

hissföretag
hissföretag
Hisservice, Mondernisering, reparation
Hisservice, Mondernisering, reparation

Elevate Stockholm är ett hissföretag som jobbar med hissar i Stockholm.

Hissar i Stockholm är vi proffs på,

hissföretag som jobbar med hiss i Stockholm. 

Hissföretag Elevate Stockholm är bäst på hissar. Vi är ett hissföretag i Stockholm

Som vet vad som gäller när man är ett hissföretag i Stockholm.

vi är bäst på reparation av hissar, vi reparerar hissar på löpande band.

 Reparation av hissar är vår huvudsyssla. Vi reparerar hissar.

Elevate Stockholm är bäst på service av hissar, vi servar hissar på löpande band.

Service av hissar är vår huvudsyssla. Vi servar hissar.

 vi moderniserar hissar på löpande band. Modernisering av hissar är vår huvudsyssla. Vi moderniserar hissar.

Reparation av hissar

samt modernisering av hissar.

& reparation,  Vi är proffs på hissar i Stockholm.

reparation hissar
reparation hiss
2G nätet stängs successivt ner och stäng helt ner till 2025 vilket innebär att era nödtelefoner i hissarna kommer behöva uppgraderas eller bytas ut så att dom fungerar mot 4G nätet. Om du har en fungerande nödtelefon i er hiss idag och den upphör att fungera när 2G nätet lagts ner kommer det bli en anmärkning med körförbud vid den årliga besiktningen. Läs gärna mer på Post- och Telestyrelsen https://bit.ly/3XPFDYw

Elevate Stockholm AB

Privatägt bolag som erbjuder Er hiss omtanke. 

Elevate är verksamma i Storstockholm. Vi utför service, reparationer och moderniseringar av olika typer av hissar.