Referensbilder 

Normal livslängd för en hiss är ca 25 år. När detta ”bäst före datum” passerat kan hissen behöva någon form av renovering. Vi utför då en så kallad modernisering. 

Vid en modernisering byter man ut komponenter i olika omfattning som påverkar drift, säkerhet och utseende. 

Samtidigt kan man behålla flertalet originaldelar som inte utsätts för samma slitage och kan nyttjas i flera årtionden till. Bra för plånboken och bra för miljön. 

Vid moderniseringar monterar vi bara så kallade öppna hissystem utan specialkomponenter. 

Systemen har inga spärrkoder eller är på något vis låsta. Det behövs därför inga specialverktyg vid servicearbeten och reservdelar är lättåtkomliga för alla. 

Service och underhåll blir billigare från dag ett och Hissen blir flexibel för tekniska lösningar. 

fastighetsägaren får stor valfrihet mellan olika servicepartners i framtiden. 

Projektledare: Robin Grimsby 

Mail: robin.grimsby@elevatestockholm.se 

Telefon: 073 527 16 01